SVAR: En chef som pratar om sina åsikter och synpunkter på personal till annan personal utgör ett arbetsmiljöproblem. Du bör ta upp det med ditt lokala fack och/eller skyddsombud.