SVAR:?Delade turer är ett ökande fenomen, som kan påverka privatlivet negativt beroende på var och hur man bor. Det finns ingen gräns för antalet tillåtna delade turer och Kommunal kan tyvärr inte ensidigt göra något åt problemet eftersom det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet.
Om det är låg bemanning som föranleder delade turer kan  dock skyddsombudet åberopa arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Det ska vara en god och säker arbets­miljö för arbetstagarna och om detta inte finns kan skyddsombudet koppla in Arbetsmiljöverket.
Kommunal vill att de anställda ska ha större möjligheter till inflytande över arbetstidens förläggning, så att delade turer kan undvikas eller minskas i antal.