I förra veckan upphävde Socialstyrelsen två föreskrifter om tvångs– och skyddsåtgärder inom äldreomsorgen. Det väckte viss uppmärksamhet inom media men Kommunal har sedan länge känt till Socialstyrelsens planer.
– Vår förbundsstyrelse har i ett yttrande sagt att det är bra att Socialstyrelsen uppmärksammar att kommuner ibland använder tvångsåtgärder för att spara in på personal. Vi tycker att det är jättebra att Socialstyrelsen hjälper oss att sätta press på kommunerna och de privata vårdföretagen, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Men hon tillägger att Kommunal helst hade sett att föreskrifterna som Socialstyrelsen upphävt hade fått vara kvar tills det kommit ny lagstiftning som reglerar tvångs– och skyddsåtgärder.
– Personalen behöver veta vad som gäller i de situationer där tvångsåtgärder kan vara nödvändiga att ta till, exempelvis då någon dement vill ge sig ut i natten i bara nattlinnet, säger Annelie Nordström.

Enligt avdelningschef Anders Printz vid Socialstyrelsen har personalen normalt inte rätt att hindra någon som vill gå ut.
– Men om det finns risk för liv och hälsa gäller nödvärnsrätten. Då kan personalen ingripa och hindra den som vill gå ut i nattlinnet om det till exempel är 20 grader kallt ute, säger han.
Enligt Anders Printz strider de två upphävda föreskrifterna mot socialtjänstlagen samt hälso– och sjukvårdslagen. Föreskrifterna har handlat om tvångsåtgärder med bälten och sänggrindar men har också enligt honom felaktigt utnyttjats för att också låsa in de äldre.
– Föreskrifterna är sedan 80–talet och 90–talet. Synen på tvång och de äldres rättigheter har ändrats sedan dess. I dag gäller att tvångsåtgärder så långt det är möjligt ska ske med samtycke av den äldre. Istället för att låsa in och spänna fast ska det finnas tillräckligt med personal för att ge den omsorg och övervakning som krävs.

Anders Printz håller med om att det behövs tydliga regler om när och hur tvångsåtgärder får användas mot de äldre som kan vara dementa och våldsamma.

– Socialstyrelsen anser att  lagstiftningen behöver ses över på detta område. Men vi kan inte ha kvar de upphävda föreskrifterna tills dess eftersom de strider mot de lagar vi har, säger han.