1 juli betyder av tradition en mängd nya lagar. Här är ett axplock av de nya regler och bestämmelser som börjar gälla kommande halvårsskifte.

Arbetslösa ska alltså nu få välja vem som ska hjälpa dem att få jobb. Och för äldre arbetslösa, över 55 år, ges nu också en temporär möjlighet att få ett nystartsjobb efter ett halvår istället för som tidigare efter ett år.

Nytt är också att kommunernas skyldighet att ordna allmän förskola utvidgas till att gälla från och med höstterminen det år barnet fyller tre.

Lagen om offentlig upphandling ändras för att stat, kommun och landsting också fortsättningsvis ska kunna köpa varor och tjänster från egna bolag och nämnder utan upphandling.

Vårdgarantin lagstiftas. Det innebär att landstingen nu ska rapportera in sina eventuella väntetider till en nationell databas och också informera alla patienter om rättigheterna som vårdgarantin ger.

Patienter med svåra sjukdomar får rätt till en så kallad ”second opinion”, alltså en andra bedömning från en annan läkare.

I fyra nya kommuner ska man ha rätt att använda sitt minoritetsspråk vid kontakt med myndigheter. Det gäller Borås, Surahammar och Västerås för det finska språket och Krokom för samiska.

Källa: Riksdag & Departement och regeringen.se.