SVAR: Du har företrädesrätt till åter­anställning när du varit anställd hos samma arbetsgivare i 12 månader under tre år. Företrädesrätten kan gälla en tillsvidareanställning eller ett vikariat. Har du varit anställd hos samma arbetsgivare i två år under en femårsperiod har du rätt att få din anställning konverterad till en tillsvidareanställning. Detta ska ske automatiskt, det vill säga du behöver i det fallet inte söka någon tjänst för att få en tillsvidareanställning.