SVAR: Jour och ersättningar kommer alltid upp som en punkt under avtalsrörelsen och vi försöker göra förbättringar och höja ersättningsnivåerna. Hur det blir i årets avtalsrörelse vet vi inte än, eftersom förhandlingarna fortfarande pågår.
Enligt EU-kommissionens ­ord­förande José Manuel Barroso ska kommissionen lägga fram ett nytt förslag till arbetsdirektiv under 2010, men först konsultera de sociala parterna. Sverige har varit drivande i förhandlingarna och framhållit att EU:s regler om jourtid och kompensationsledighet behöver ändras.
Parlamentet anser att all jourtid ska räknas som arbetstid, medan ministerrådet vill skilja mellan aktiv och inaktiv jourtid. Den inaktiva jourtiden, när man ska befinna sig på arbetsplatsen men inte utför arbete, ska då inte räknas som arbetstid. Fortsättning följer…