SVAR: Arbetsgivaren har enligt lag ett ansvar för anpassning och rehabilitering. Därför måste en utredning göras om dina möjligheter att återgå i arbete hos arbetsgivaren.
Skulle det visa sig att du på grund av sjukdom inte kan utföra något arbete, kan det innebära att arbetsgivaren har möjlighet att säga upp dig på grund av personliga skäl. Men då måste alla andra alternativ vara uttömda och en omplaceringsutredning vara gjord. I det här läget ska du inte säga upp dig själv utan i stället genast kontakta din sektion som kan hjälpa dig.