SVAR: Arbetstagare inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka kan gå i särskild avtalspension från och med 58 års ålder. Men man måste då ha tillhört räddningstjänsten under minst 30 år, varav 25 i utryckningsstyrka. Man får 73.5 procent av den genomsnittliga lön man hade åren innan man gick i pension, men översteg lönen 32 000 kronor i månaden blir det en lägre procentsats.
Under åren med avtalspension fortsätter arbetsgivaren att betala in till tjänstepensionen på samma sätt som om man hade fortsatt att arbeta. Man får dock ingen avsättning till den allmänna pensionen eftersom man inte har någon lön. Du kan själv göra prognoser på Pensions­myndighetens hemsida www.pensionsmyndigheten.se och se hur den allmänna pensionen påverkas, eller ringa myndigheten på telefon 0771 776 776 och be dem räkna.  
I avtalet finns något som kallas samordningsfritt belopp. Det betyder, att om man hade inkomst från annat arbete när man ansökte om särskild avtalspension, så kan inte arbetsgivaren samordna avtalspensionen med den inkomsten. Men det finns möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om att sam­ordning inte ska ske med inkomster understigande ett visst belopp, även om man inte har inkomsten när man går i avtalspension.