SVAR: Om du är arbetslös efter din föräldrapenning bör du normalt  få fortsätta på din ersättningsperiod. Reglerna säger att man fortsätter på sin period om man återkommer inom ett år, den så kallade ramtiden. När det gäller föräldrapenning på minst halvtid kan ramtiden förlängas lika länge som du haft föräldrapenning, men längst i fem år. Din ersättning följer då det beslut om ersättning du tidigare fått för perioden.