Stockholms läns landsting är Sveriges största upphandlare. När den borgerliga majoriteten tillträdde 2006 avskaffade de kravet på kollektivav­tals­enliga villkor vid upphandlingar. Social­demokraterna kommer att återinföra och skärpa dessa krav om vi vinner valet den 19 september. Vi kommer att anlita Sveriges bästa jurister för att utforma upphandlingsregler som är mer långtgående i att hävda löntagarnas rättigheter än vad som hittills funnits i offentlig sektor. Sedan kommer vi själva att anmäla oss till EU-domstolen för en prövning. Vi är inte rädda för att ta strid direkt med EU.

Avtalsenliga löner, skatter och sociala avgifter som betalas av alla – det är den svenska modellen. Social dumpning och ekonomisk brottslighet trycks undan. En svart arbetsmarknad snedvrider konkurrensen mellan företag, arbetstagaren hamnar i beroendeställning och den ekonomiska basen för välfärden försvagas.
I dag görs många insatser mot svartjobb.

Men redskapen behöver skärpas när ar­bets­marknaden förändrats. Vi kräver:
1) Svenska myndigheter måste öka sitt
sam­arbete med andra länder för att kontrollera företagen.
2) Papperslösa är de mest utsatta på arbetsmarknaden. Vi vill att arbetsgivare som utnyttjar papperslösa
retroaktivt ska betala arbetstagaren vad som är normal lönenivå i branschen. Straffen för dessa arbetsgivare ska skärpas. Det ska också bli möjligt att kräva skadestånd från dessa arbetsgivare.
3) I all offentlig upphandling måste krav ställas på kollektivavtalsenliga villkor. Kom­muner, landsting och statliga myndigheter måste vara föredömen och försäkra sig om att alltid handla vitt. Det räcker inte att ställa krav vid upphandlingstillfället, man måste göra löp­ande uppföljningar.
Det är dags för ordning och reda, vita jobb och schysta spelregler.

Ilija Batljan, oppositionslandstingsråd (S)