Finns det inget annat sätt?
– Alternativet är fler huvuden men då blir det lägre sysselsättningsgrad. Pengarna finns inte till att ha personal på plats när de inte behövs.
Han säger att andra kommuner har löst problemet genom att kombinera boenden och hemtjänst, att man får jobba där man behövs. Det borde vara möjligt i Vindeln, menar han.
– Vi försöker hitta andra schemamodeller. Jag skulle gärna införa önskeschema men det har inte funnits intresse för det.  Jag tror inte att man löser det med arbetstidsförkortning för det blir en fördyring för verksamheten.