Medlingsinstitutet har utsett Hans Svensson, före detta Skandiadirektör, Erik Hjerpe som varit förhandlingschef i HTF samt Christina Nygårdh, tidigare förhandlingschef hos Civilingenjörsförbundet att medla i konflikten.
Förhandlingarna strandade den 14 juni. Parterna är oense om löneökningarna.
Avtalet berör cirka 25 000 anställda i privata våd- och omsorgsföretag. Det löper ut den 30 juni.