Småpartierna i Alliansen hoppas vinna röster genom att profilera sig med krav om att det ska vara ännu lättare att göra sig av med arbetskraft och att fackets makt måste begränsas ännu mer.
Sven Otto Littorin tycker att de andra partierna i regeringen har lika dålig kontakt med verkligheten i dessa frågor som ledningen för arbetsgivareorganisationen Svenskt Näringsliv, som har kontor vid Storgatan i Stockholm.
– Ju längre bort man kommer från Storgatan, ju bättre fungerar turordningsreglerna och den svenska arbetsrätten, säger han.