Veckorna fram till midsommar är hektiska för Anders Boström och hans arbetskamrater på Linnea Hansen Trädgårdstjänst AB i Solna. Grönområdena ska ansas mellan husen i bostadsrättsföreningarna som företaget arbetar för.
Anders vinkar glatt från gräsklipparen när Jaddi kommer för att hälsa på. De sågs för första gången för fem år sedan, då Jaddi kom för att granska om företaget levde upp till avtalet. Tack vare det fick Anders och kollegan Sören Björkman ett lönelyft på drygt 2 000 kronor i månaden vardera. De jublade, chefen Mikael Hansen kunde hålla sig för skratt.
– Det var lite jobbigt. Men Jaddi är trevlig och det är inga större problem med att han granskar oss, säger han.
Mikael gillar inte konkurrensen från företag som struntar i kollektivavtal eller som påstår att de har utländska avtal för sina anställda.
– Framför allt har vi problem med så kallade allservicefirmor. Varje sommar kommer det hit polacker som gör allt från att klippa gräs till att asfaltera, säger han bekymrat.
Jaddi lever med detta problem varje dag han är ute och granskar.
– De hämtar hit folk från bemanningsföretag utomlands. Eller så har de egna anställda från sitt hemland. Jag kan inte göra något, där får jag inte granska eftersom de inte tillämpar vårt avtal, säger han.
Jaddi säger att detta nu också börjar få effekt på svenska företag.

En stor svensk arbetsgivare, Jaddi vill inte säga vilken, vill inte betala årets löneökningar. Annars hotas 17 anställda med uppsägning. Företaget vill i så fall ersätta dem med inhyrda från Polen.
– Jag kan inte säga vilken arbetsgivare det är. Då skulle min roll som granskare försvåras. Men jag kan säga att chefen hänvisar till att det kommer utländska företag hit som inte behöver betala de löner som han måste göra enligt det svenska avtalet. Chefen har inte förlorat kunder ännu men vill tjäna mer pengar, säger Jaddi upprört.
Efter besöket i Solna ska Jaddi vidare till företag i Årsta. Tre fjärdedelar av arbetstiden är han ute på arbetsplatser inom trädgårdsbranshen i Stockholms län. Varje företag får minst ett besök av honom varje år.

Då granskar han att löner, tillägg och ersättningar betalas ut enligt avtal.
– En gång hjälpte jag en man att få 6 200 kronor mer i lön per månad. Det är nog rekordet hittills, säger Jaddi och låter själv lite imponerad.
Om företaget saknar svenskt kollektivavtal kan han inte granska, då försöker han få arbetsgiv-aren att skriva på ett sådant avtal.
– Ibland kan det ta 1-2 år innan vi lyckas med det. Vi har tecknat avtal med 165 företag i länet. Mellan 50 och 75 företag är fortfarande avtalslösa, berättar han.
Ofta får han tips av arbetsgivare med svenskt kollektivavtal som är missnöjda med konkurrensen från svenska och utländska företag som betalar lägre löner.

Så fort Jaddi ser någon i arbetskläder som klipper gräs eller gräver stannar han för att ta reda på vem som är arbetsgivare och om denne har kollektivavtal.
– Numera går det knappt att hitta någon som talar svenska. Huvudentreprenörerna tar hit utländska underentreprenörer som påstår att de har F-skattsedel eller avtal i sina hemländer. Huvudentreprenörerna vet att vi inte har rätt att granska utländska avtal.
Nyligen antog riksdagen den så kallade Lavallagen, som förbjuder svenska fack att agera mot utländska företag som utan svenskt avtal påstår att de betalar minst lägsta lön i det svenska avtalet. Först om en domstol anser att företaget ljuger får facket kräva svensk minimilön enligt avtal.
Regeringen har dessutom slopat kravet att utländska företag i Sverige måste ha en representant i landet som facket kan kontakta och förhandla med.
Jaddi skakar på huvudet.
– Hur ska jag veta om det är sant om ett företag säger att det betalar löner enligt avtal i Polen, om det inte ens finns en representant för bolaget som jag kan kräva att få tala med.
Han pekar på den växande listan med företag i Stockholm som hänvisar till utländska löner och till utländska avtal för anställd eller inhyrd personal.
– Jag förstår inte vad regeringen håller på med. Den borde ägna sig åt att försöka minska arbetslösheten i Sverige, inte öka den, säger Jaddi bekymrat.