De partier som i höst får bilda regering kommer att sitta med i EU:s ministerråd. Besluten i EU påverkar hur lagar och regler ser ut i Sverige.
Under senare år har EU-domstolen i flera domar slagit fast att EU-rätten inte tillåter fackföreningar att fritt förhandla och ta till konflikt mot arbetsgivare för att försöka få igenom sina krav.
EU-domstolens domar gör det svårare än tidigare för Jaddi och Kommunal att ställa krav på utländska företag i Sverige.

Alliansens partier tänker inte försöka ändra på det. De säger sig visserligen stå upp för den svenska modellen, där fack och arbetsgivare fritt förhandlar om löner och anställningsvillkor.
Men de borgerliga partierna varnar för att krav om ändrad EU-rätt kan göra villkoren sämre för svenska fack. En stor del av medlemsländerna i EU vill se ännu mer av frihet för företagen på löntagarnas bekostnad.
De rödgröna har som vallöfte att försöka få ett socialt protokoll i anslutning till EU-fördraget. Detta protokoll ska slå fast att om löntagarnas sociala och fackliga rättigheter står i konflikt med företagens rätt att fritt röra sig över gränserna, då ska löntagarnas rättigheter gå före.

Dels vill de rödgröna att EU:s utstationeringsdirektiv görs om. Direktivet talar om vilka krav som fack och myndigheter i värdlandet får ställa när utländsk arbetskraft tillfälligt är verksam i landet. De Rödgröna vill att det tydligt framgår att det är tillåtet att ställa fler krav och på en högre nivå än de minimivillkor som nämns i direktivet.

Enligt de rödgröna är det ingen risk att en förändring av direktivet kan leda till en försämring för löntagarna, eftersom EU-parlamentet måste vara med och godkänna dessa förändringar. Parlamentet har redan ställt sig bakom kraven som de rödgröna har.
Fackliga företrädare jämför med historien om grodan.
Släpper du ned en groda i hett vatten hoppar den genast ur. Men om du släpper ned i grodan i kallt vatten och gradvis värmer det inser inte grodan faran innan det är för sent.
Lättare att anställa tillfälligt, sämre a-kassa, stopp för fack att hindra lönedumpning… Hur mycket mer tål kommunalarna innan de är kokta?