Regeringen vill avreglera kollektivtrafiken. Den som vill ska kunna konkurrera med den skattefinansierade trafik som i dag bedrivs.
Enligt riksdagsledamoten Malin Löfsjögård, Moderaterna, kommer detta att öka dynamiken och mångfalden vilket leder till ökat resande.

De rödgröna sa i riksdagsdebatten innan beslutet att det inte finns något exempel i världen där avreglering lett till ökat resande.
Karin Svensson Smith, Miljöpartiet, hänvisade till Storbritannien där avregleringen lett till kaos i storstäderna och glesare trafik utanför folktäta regioner.
Också Marie Nordén, Socialdemokraterna, varnade för att kommersiella bolag kommer att plocka russinen ur kakan genom att satsa på lönsam trafik. Om samhället vill behålla olönsam trafik i glesbygd finns risk för att den blir dyrare eller med sämre turtäthet. I dag kan olönsam trafik betalas av intäkterna från mer lösamma linjer.
– Regeringens förslag kommer att minska resandet. Det är fel väg när vårt mål är att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020, säger hon.
Peter Pedersen, Vänsterpartiet, varnade för att avregleringen kommer att drabba de funktionshindrade eftersom kollektivtrafiken i stora delar kommer att bli dyrare och sämre. Han menar att det inte går att se olika linjer var och en för sig.
– Vi måste se kollektivtrafiken som en helhet. Uppsplittringen av järnvägstrafiken lär oss hur illa det kan gå, fortsatte han.

Kommunals trafiksektion i Stockholm delade ut flygblad som protesterade emot lagförslaget.
Arga bussförare från Kommunals trafiksektion i Stockholm delade ut flygblad som protesterade emot lagförslaget.
Foto: Arne Johansson

Inför beslutet i riksdagen delade Kommunals trafiksektion i Stockholm ut flygblad som protesterade emot lagförslaget.
Kommunals ordförande och två företrädare för förbundets trafiksektion i Stockholm krävde i ett debattinlägg inför riksdagsbeslutet att de rödgröna river upp denna lag om partierna vinner valet i höst.
Och så blir det lovade Marie Nordén i riksdagsdebatten. Hon förklarade att kollektivtrafik inte är vilken vara som helst som kan avregleras och bedrivas i fri konkurrens, den behövs för miljöns skull och för att alla ska ha samma möjligheter att resa och leva ett bra liv.

Malin Löfsjögård beklagade att de rödgröna och facket kramar ett gammalt system för kollektivtrafiken.
– Regeringens förslag innebär att resandet kommer att öka. Privata aktörer kommer i första hand inte att konkurrera om befintliga linjer utan vill komplettera och utveckla med nya linjer, förklarade hon.
Trots flera frågor i riksdagen kunde hon dock inte ge ett enda exempel från något land i världen där avreglerad kollektivtrafik lett till ökat resande.