Den ledstjärnan förde Annelie Nordström (fd Hellander) till det tunga uppdraget att ta över efter Ylva Thörn som ordförande i Sveriges största fackförbund. Nu har hon fått en uppgift till: Att fajtas mer om privatiseringar och vinster inom välfärden.
Kongressen har gett Annelie Nordström förtroendet – men vill samtidigt att hon och Kommunal ska höja rösten i vinst- och privatiseringsdebatten. Med stora avdelningar som Stockholm och Skåne som pådrivare har kongressen beslutat att Kom­munal ska driva en aktiv kamp mot fortsatt konkurrensutsättning och för återuppbyggnad av den offentliga sektorn. Och att en plan ska tas fram för detta. För­bundet ska utarbeta en ny samlad strategi i dessa frågor.

Det ska inte gå att tjäna pengar på gamla, sjuka och barn. Vinsterna ska stoppas. Kommunal måste sätta ner foten och säga nej. Det hävdade flera talare när privatiseringar debatterades. Kommunals nya ordförande valdes med stor majoritet, men fick strax fullt upp i talarstolen med ombud som vill gå längre än ledningen, som ville ”hoppa, skrika, gapa och bråka” och tyckte att ”Kommunal ska sätta ner foten och säga nej till privatisering av skattefinansierad verksamhet”.
– Vi är överens om att vi inte ska tjäna pengar på barn, sjuka och gamla, sa Kommunals nya ordförande.
Däremot trodde hon inte att verkligheten förändras med ett nytt kongressbeslut i privatiserings- och vinstfrågan. Istället är det konkret vardagsarbete och facklig-politisk samverkan som kan hindra att välfärden utarmas genom försäljningar, upphandlingar och dåliga ersättningssystem. Besluten ska tas i de politiska församlingarna, men kongressen höll inte med. Kommunal bör fajtas även i denna fråga, menade en majoritet.

En kongress är
Kommunals högsta beslutande nivå. Det är här visioner och inriktning för framtiden formas.
I facket är man van att förhandla, kompromissa och nå resultat. Att åstadkomma en hållbar välfärdspolitik för alla medlemmar kräver både teori och praktik, både tanke och handling. Arg kongress plus pragmatisk förbundsledning är med andra ord en riktigt lovande kombination!