Även om det finns mycket kunniga medarbetare inom äldreomsorgen idag finns det också många som saknar såväl grundutbildning som erfarenhet. Det är särskilt bekymmersamt eftersom vårdtyngden har ökat, vilket kräver mer kunskap.
Därför vill vi införa grundläggande nationella kompetensmål och komplettera det med ytterligare fördjupning inom fyra områden: demens och psykisk sjukdom, omsorg och vård i livets slut, funktionsbevarande omsorg samt måltid, kost och näring.
Den som skaffat sig kunskaper genom många yrkesår ska också erbjudas att validera dem för att få ett kvitto på sin kompetens.
Fler karriärvägar kommer tillsammans med utvecklingen av fler alternativa utförare att öka konkurrensen om personalen och leda till bättre lön och arbetsvillkor.

Margareta B Kjellin,
riksdagsledamot (M) och talesperson i äldrefrågor