Den gången som först jag såg dagens ljus,
den första förälskelsen, mitt första rus.
Men unikast ändå, det kan ingen bestrida,
var den gången då torkar´n tog bättre på förarens sida!