Delade turer är överlägset vanligast i äldreomsorgen och det innebär långa arbetsdagar, fast uppdelade på minst två olika arbetspass.
– Det problem vi arbetade bort på 80-talet kommer tillbaka nu, säger Lennart Larsson på Kommunal i Skövde.
Av Kommunals 427 sektioner har vi fått in svar från 332 sektioner, 78 procent. I de sektioner där medlemmarna jobbar delade turer säger 55 procent att det rör mer än hälften av arbetsplatserna.
– Det har kommit jättemycket i vården och det blir bara mer och mer. Nu är det vardagar också, det är oroande, säger Yvonne Theodorsson, ordförande för Gotlands privatsektion.

Över hälften av de cirka 200 sektioner som spekulerat i orsakerna till att delade turer ökar, anger besparingar, slimmade organisationer och allt för tajta scheman som främsta skäl.
– Delade turer blir en nödvändighet. Verksamheten ska skötas dygnet runt men med färre personal, säger Lennart Larsson.
Vanligt är också att personal väljer delade turer för att slippa arbeta varannan helg. Flera sektioner säger dock att medlemmarna nu både jobbar varannan helg och delade turer.
Delade turer kan vara ett sätt för arbetsgivaren att få upp sysselsättningsgraderna för personalen, menar en del sektioner. Dålig planering av arbetsgivaren nämns också. Få tar upp de EU-anpassade arbetstidsreglerna. När EU-direktivet om arbetstid kom i lag och avtal i Sverige varnade många just för en ökning av delade turer.

Många sektioner tar upp att framför allt hemtjänstens arbete har koncentrerats till morgon och kväll. Bland annat för att arbets­uppgifter såsom tvätt, städ och inköp läggs ut på andra aktörer.
– Då är det bara morgon- och kvällsarbete kvar åt hemtjänsten. Det blir ett stort hot framöver, säger Lennart Larsson.
Förutom i äldreomsorgen finns delade turer inom handikappomsorg, lantbruk och trafik.
Ingvar Jonsson, ordförande för trafiksektionen i Kronoberg, jobbar som bussförare. Han arbetar fyra till fem delade turer i veckan, eftersom flest bussar behövs morgon och kväll. Värst är de tredelade turerna, säger han, för då är uppehållen för korta för att man ska hinna göra något. Ingvar Jonsson får tio minuters arbetstidsförkortning i timmen för tiden mellan arbetspassen.
– Det är ju en liten tröst, säger han. Om det var dyrare skulle de säkert hitta sätt att bygga om bland tjänsterna.

Vårdpersonal får ingen liknande ersättning. Delade turer är ett gammalt sätt att organisera arbetet, framför allt på helgerna inom äldreomsorgen. Flera i vår enkät svarar att det nu också förekommer på vardagar.
– Man har märkt att på helger kan man inte dra ner mer, säger Lennart Larsson.
Från Bengtsfors rapporteras också om en ökning på vardagar.
– Personalen är förtvivlad över det som händer, säger Eva-Lena Axelsson på Kommunal i Bengtsfors.
Kan inte facket göra något?
– Inte så länge man håller sig till arbetstidslagen, säger hon.

Vad är delade turer?

- Delade turer innebär en arbetsdag som är uppdelad på minst två olika arbetspass.
- Det är tillåtet för arbetsgivaren att dela upp arbetsdagen så länge Arbetstidslagen och dess regler om dygnsvila följs.