– Det är intressant för oss eftersom det nu finns så få privata aktörer i tvätteribranschen att konkurrensen sätts ur spel, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson(S), landstingsråd i Örebrolandstinget.
Landstingen i Uppsala, Västmanland och Sörmland har redan tidigare aktualiserat att de är intresserade av att samarbeta med landstinget Dalarna och skicka sin tvätt till Fredriksberg. Deras avtal med Berendsen Textil AB går ut i början av 2012.

KA skrev om den återuppståndna landstingstvätten i Fredriksberg i mars förra året. Den byggdes 1980, men såldes 1997 och stängdes 2001. 2007 föddes idén om att återstarta ett landstingsägt tvätteri, och i mars 2009 blev det verklighet och 25 personer fick jobb på tvätteriet.
– Om planerna går i lås kommer vi att börja arbeta skift och nyanställa ytterligare 75 – 100 personer, berättar Anders Roos, chef för tvätteriet.
Vad är skälet till att fler landsting nu är intresserade av att tvätta i egen regi?
– Det får de tala om själva. Men vi har på Fredriksbergstvätten visat att det har fungerat väl både ekonomiskt och praktiskt det här året, och då har fler blivit intresserade, säger Anders Roos.

Om de fyra landstingen fullföljer sina planer innebär det att utvecklingen mot att allt mer egen-regi-tvätt i landstingen fortsätter. Det var på 1990-talet som landstingen sålde ut sina tvätterier och valde att anlita privata aktörer. Men i takt med att tvätterier köptes upp och till slut kom att domineras av två stora aktörer, har utvecklingen vänt. De landstingstvätterier som fanns kvar visade sig kunna tvätta billigare, och nu tvättar merparten av landstingen på landstingsägda tvätterier.