I slutet av juni presenterar Jörgen Hettne sin utredning om möjligheten av att i filiallagen återinföra en bestämmelse om att utländska företag ska ha en representant i landet som myndigheter och fack kan ställa till svars för den verksamhet som bedrivs.
De borgerliga partierna avskaffade denna bestämmelse vid årsskiftet. Den ansågs strida mot EU:s regler om att företag utan hinder fritt ska få röra sig över gränserna mellan EU–länderna.

Facken och de rödgröna protesterade. De menar att det nu blir ännu svårare att kräva avtal och utkräva ansvar för det som händer på arbetsplatserna där de utländska företagen bedriver sin verksamhet. Facken och myndigheterna får i fortsättningen vända sig till företagsledningarna i deras hemländer och i yttersta fall resa dit för att få den kontakt de önskar.

Regeringen svarade på kritiken med att tillsätta en utredning med en begränsad uppgift. Är det rimligt, och möjligt enligt EU–rätten, att på nytt införa en regel i filiallagen om en behörig representant i Sverige för de utländska företagen?

Svaret i utredningen blir nej, erfar Kommunalarbetaren. Utredaren har inte regeringens mandat att föreslå något annat alternativ.
Anette Olofsson, jurist vid LO–TCO Rättsskydd, tycker att regeringens agerande är en skandal.
– De andra nordiska länderna och några EU–länder till har lagar som kräver att utländska företag har behöriga representanter i dessa länder. Det skulle vi kunna ha i Sverige också om den politiska viljan funnits, säger hon.

Socialdemokraterna, LO och TCO förbereder nu en utredning om ändring av Lavallagen om de rödgröna vinner höstens val.
Regeringen har i denna lag begränsat fackens rätt att enligt utstationeringslagen, medbestämmandelagen och i lagen om rättegångstvister kräva kollektivavtal och ta till stridsåtgärder mot utländska företag som tillfälligt är verksamma i Sverige.
LO vill att kravet om representant för utländska företag tas med i de rödgrönas utredning, för att exempelvis tas med i utstationeringslagen.
– Vi ska se till att detta kommer med i direktiven för utredningen, säger LO:s jurist Claes–Mikael Jonsson.

Filiallagen reglerar villkoren för utländska företags verksamhet i Sverige. Lagen bygger på EU–rättens principer om etableringsfrihet och icke–diskriminering.

Utstationeringslagen reglerar
vilka löner och anställningsvillkor som utländska företag minst måste tillämpa för sina anställda. Lagen bygger på EU:s utstationeringsdirektiv.

Lavallagen reglerar
fackens möjligheter att ställa krav på och ta till stridsåtgärder mot utländska företag som tillfälligt är verksamma i Sverige.
Lagen bygger på EU–domstolens dom i det så kallade Lavalmålet. Det handlade om Byggnads blockad av ett skolbygge i Vaxholm där entreprenören vägrade att skriva på svenskt kollektivavtal för inhyrda lettiska arbetare.