Under de två åren höjs lönerna med totalt 970 kronor, eller cirka 3,85 procent.
Dessutom får de anställda en månads utökad föräldralön så att den numera uppgår till fem månader.
Den 12 juni strandade förhandlingarna och medlare kallades in.
Det nya avtalet gäller från den 1 juli.

Samhall

Samhallföretagen som ägs av staten levererar varor och tjänster till kunder inom en rad olika områden: tillverkning, montering och förpackning; lager och logistik; mark- och fastighetsservice; städning samt äldreservice.
Samhall har 20 500 medarbetare på 250 orter och omsätter årligen cirka 7 miljarder kronor. Verksamheten har till uppgift att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning.