Konkurrensverket har som uppgift att övervaka att offentliga myndigheter upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling.
Nu backar verket från sitt tvärsäkra nej när det gäller att kräva villkor enligt kollektivavtal och jobb till arbetslösa.
– Detta kan vara tillåtet om det framgår vilka villkor i avtalet som i så fall måste följas. Och det måste vara tydligt hur dessa villkor ser ut. Kommunerna får också kräva jobbmöjligheter till arbetslösa, men bör inte låsa fast det till att de ska anställas av entreprenören, säger Charlotta Frenander, jurist vid Konkurrensverket.

Nyligen kritiserade verket Botkyrka kommun som vid en upphandling av markskötsel krävde villkor enligt kollektivavtal och att arbetslösa ungdomar anställdes för att vara med och utföra jobbet.
I sitt yttrande skriver Konkurrensverket att kommunen brutit mot lagen och EU–rätten. Verket skriver att det bara är tillåtet att kräva minimilön enligt centralt riksavtal, om det tydligt är angivet vad minimilönen är.

Att kräva villkor enligt kollektivavtal eller motsvarande ”är däremot inte förenligt med gällande rätt” eftersom det inte är tillräckligt tydligt vad som menas, skriver Konkurrensverket.
Botkyrka kommun får också kritik för att den försökte lägga sig i entreprenörens rätt att efter eget huvud organisera arbetet och själv avgöra vilka som ska vara anställda.
Detta är enligt Konkurrensverket ett brott mot proportionalitetsprincipen i EU–rätten. Det är inte rimligt att gå så långt som att kräva anställning för att uppnå syftet att de arbetslösa ska få sysselsättning. Det kan räcka med praktik, lärlingsplats eller annat som entreprenören finner lämpligt.

Forskningsredaktör Kerstin Ahlberg och professor Niklas Bruun har på uppdrag av LO och TCO skrivit ett utlåtande om Konkurrensverkets kritik mot Botkyrka kommun. De två experterna på EU–rätt och upphandling är mycket kritiska till Konkurrensverkets slutsatser i ärendet.
”Genom sin i bästa fall slarviga och i sämsta fall tendentiösa tolkning av EU–domstolens praxis och utstationeringsdirektivet och genom att med en generell formulering döma ut krav på ”kollektivavtalsenliga villkor” som oförenliga med gällande rätt, bidrar Konkurrensverket till den vilseledande debatt om möjligheten att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling…Med beaktande av det stora behovet att rätta till de missuppfattningar som Konkurrensverket sprider genom sitt beslut i ärendet med Botkyrka kommun ser vi det som angeläget att LO och TCO vidtar åtgärder i syfte att klarlägga rättsläget”, skriver Ahlberg och Bruun.

Charlotta Frenander håller inte med om kritiken mot Konkurrensverket. Men hon är, till skillnad från det yttrande hon skrev om Botkyrka kommun, nu mer nyanserad om möjligheten att ställa krav om arbetsvillkor och arbetstillfällen. Det är nu enligt henne möjligt att ställa dessa krav, bara det görs på rätt sätt.

LO–juristen Claes–Mikael Jonsson tycker att det är bra att Konkurrensverket nu ändrar sig.
– Det låter som att vi är överens i sakfrågan. Om det sedan handlar om precisionen i hur kraven ska se ut bör vi kunna enas om det också, säger han och hoppas att Konkurrensverket bjuder in till en dialog med facken.
Claes–Mikael Jonsson leder också en grupp inom LO som ska ta fram förslag på hur avtal för utländska företag som tillfälligt är i Sverige kan se ut. I den gruppen ingår bland andra Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.
De ska ta fram förslag till riktlinjer som stämmer överens med EU–rätten och de svenska lagar som den bygger på.
– Vi kommer att presentera vårt förslag till LO:s avtalsråd i höst, säger Claes–Mikael Jonsson.