Enligt nuvarande avtal ska trafikvärdarna finnas kvar till slutet av augusti. Nu har Busslink, som är arbetsgivare för trafikvärdarna, och SL enats om att avtalet ska fortsätta att gälla med sex månaders uppsägningstid.

SL ska nu utreda hur de vill att servicen vid hållplatserna ska se ut. Utredningen kan få betydelse för hur kravet på service ska se ut vid kommande upphandlingar av busstrafik i Stockholm.
Miljöpartiet gick i veckan ut i ett pressmeddelande till stöd för trafikvärdarna. Partiet uppmanade till att skriva på ett upprop och att ansluta sig till en kampanjgrupp på Facebook.
– Aldrig har ett utspel från ett parti haft ett sådant snabbt genomslag. Överenskommelsen med SL var klar redan innan Miljöpartiet sände ut sitt pressmeddelande, säger Martin Hägglund som är affärsområdeschef inom Busslink.

Yvonne Blombäck, ledamot i SL:s styrelse och ledamot i landstinget för Miljöpartiet, kände inte till att Busslink och SL förhandlat om trafikvärdarnas framtid. Hon är nöjd om trafikvärdarna vår vara kvar.
– Men tills vidare fortsätter vi vår kampanj tills vi är helt säkra på att det blir så, säger hon.

Trafikvärdar finns vid de stora hållplatserna i Stockholm. De kan ge information om hur busslinjerna går, hjälpa resenärer ombord på bussar med barnvagnar, kolla busskort vid bakdörrarna så att inte alla trafikanter behöver stå och trängas i en kö för att kliva på framme vid föraren.

Syftet är att förbättra servicen, undvika konflikter och att bussarna ska komma snabbare iväg. Trafikvärdar kan vara bussförare som på grund av sjukdom eller arbetsskada inte kan köra buss.