Majoriteten i EU-parlamentet beslutade i en omröstning att alla, anställda och företagare, som kör buss eller långtradare måste följa EU:s regler om max 48 timmars arbetsvecka.
I enskilda fall är det tillåtet med 60 timmar, men då måste den genomsnittliga arbetstiden under fyra månader vara högst 48 timmar per vecka.

De svenska fackens Brysselkontor berättar i sitt nyhetsbrev att kommissionen vill att företagare som kör buss eller långtradare ska tillåtas arbeta 86 timmar per vecka. Förare som är företagare har haft ett undantag från EU:s regler om arbetstid. Undantaget skulle nu ha löpt ut.
Det ville kommissionen förhindra genom ett permanent beslut om att företagare har friare kör- och arbetstider i trafiken.

Detta förslag stöddes av flera borgerliga företrädare i parlamentet. Men med 368 röster mot 301 och åtta nedlagda beslöt parlamentet att stödja fackets krav om att villkoren ska vara lika för alla. Detta med hänvisning till hälsan, trafiksäkerheten och rättvis konkurrens.