Att den gigantiska spekulationsbubblan som sprack hösten 2008, snabbt skulle följas av skenande statsskulder, var inte svårt att förutse. Hittills har världens regeringar pumpat in ofattbara 150 000 miljarder kr i form av konsumtionsstimulanser samt stöd och lånegarantier till finanssektorn för att rädda den från konkurs. USA, världens största ekonomi, har 100 procent av sin bruttonationalprodukt, BNP, i statsskuld. Japan, världens näst största ekonomi, har 200 procent av sin BNP i statsskuld. EU:s 27 medlemsländers statsskuld uppgår till 76 procent av deras BNP.

Grundbulten i en fungerande marknadsekonomi är att den som satsar pengar i ett företag eller projekt, kan få avkastning på sina satsade pengar. Men pengarna kan också förloras. De enorma vinsterna från finanssektorns uppblåsta bubblor kammas hem av dess anställda och aktieägare. När bubblorna spricker, vältras de gigantiska förlusterna över på skattebetalarna. Då har finansmarknaden slutat att fungera. Därför måste den politiskt regleras. Den svenska alliansregeringen gör ingenting för att skydda oss mot nya bubblor. Det är en skandal. Även den röd-gröna oppositionen är knäpptyst. Politiska visioner om ett bättre samhälle för alla, och inte enbart för de välbärgade, är bortblåsta.

Nu försöker regeringarna desperat pressa ner skuldberget och skär djupt i den offentliga sektorn genom att avskeda och privatisera mer. Ännu mindre skattepengar kommer in, vilket medför ytterligare nerskärningar och så vidare. Välfärden slits sönder. Länderna kommer att sjunka allt djupare ner i arbetslöshet, psykisk ohälsa och sociala oroligheter som följd.

Förslag
1. Finanssektorn måste bantas för att stoppa dess förstörelse av den verkliga ekonomin samt minska risken för framtida krascher. Finansiella tjänster är momsbefriade. Inför hög moms på kortsiktiga transaktioner och ingen moms på långsiktiga investeringar i offentlig eller privat produktion av tjänster och varor.
2. Det finns ingen som helst anledning att göda banker och andra långivare genom att ta omvägen över dessa när länder behöver låna. De kan istället låna räntefritt direkt av sina centralbanker. Dessa inklusive Riksbanken ägs ju av folket.

Jan-Åke Blomqvist,
ekonom och folkhögskollärare