– Vi står så långt ifrån varandra att vi bedömde det som omöjligt att fortsätta, säger Joakim Oscarsson, ombudsman på Kommunals förbundskontor.
De sju förbunden kräver en höjning av månadslönen på totalt 970 kr på två år.
– Vi hoppas ändå att vi inte ska tappa i tempo i förhandlingarna, säger Joakim Oscarsson.
Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, tidigare avtalsombudsman på Kommunal, Lars Josefsson och Lars-Bonny Ramstedt till medlare.