­Vilka är skillnaderna i regeringens och oppositionens politik kring sjukförsäkringen?
– Att vi vill ha en individuell bedömning och ingen stupstock efter en viss tid. Fortsatt ersättning måste handla om hur sjuk man är och inte hur länge man har varit sjuk.
– Vi vill ha mer balans mellan krav och rättigheter. Regeringen verkar tro att man blir frisk genom att man blir fattig. Vi tycker att man ska ha rätt att kunna leva på sin ersättning även om man är sjuk och att man ska slippa oroa sig för sin försörjning.
Vad vill ni genomföra under nästa mandatperiod?
– Ta bort stupstocken och säkerställa en individuell bedömning. När det gäller prövningen av arbetsförmågan vill vi ha en modell som mer väger in ålder, utbildning och erfarenhet, så det blir en realistisk bedömning mot arbeten man skulle kunna få. Vi vill också slå ihop resurserna för rehabilitering och stöd lokalt, så att människor inte hamnar mellan stolarna eller bollas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.