I mars 2009 började projektet, och nu är nästan hela äldreomsorgen klar. Nästa verksamhet i tur är handikappomsorgen.
De anställda har fått heltidstjänster. De som vill jobba mindre än heltid får tjänstledigt, det är bara att säga till tre månader i förväg hur mycket man vill jobba.
– Det fungerar riktigt bra, säger Mikael Markgren.
Några av hans arbetskamrater jobbar nu mer än förut, men en del har faktiskt gått ner i tid – det kan man unna sig att göra när man vet att man får gå upp i tid igen om man behöver. Så den faktiskt arbetade tiden har inte ökat så mycket att det ställer till problem.
Schemat läggs för sex veckor i taget, och huset har en viss totaltid. Om de anställda vill jobba mer än totaltiden, så lånas de ut till exempelvis hemtjänstområdet. En del kan tycka att det känns motigt att byta arbetsplats och arbetskamrater tillfälligt, men sammantaget är alla positiva, enligt Mikael Markgren.

Det var det S-styrda kommunfullmäktige som beslutade att alla i vård och omsorg skulle få heltid. Gun-Britt Janson i Kommunals äldreomsorgsklubb har varit med och arbetat med heltidsprojektet.
– Det här är något vi har krävt i alla år, säger hon.
Det är särskilt de unga och de som jobbar natt som har velat gå upp till heltid, berättar hon. De äldre som jobbat deltid länge fortsätter oftast med det.
Delade turer och helgtjänstgöring har ökat något, men det tror hon skulle ha inträffat ändå på grund av besparingar i kommunen.

Men en grupp har inte fått heltid. Det är de personliga assistenterna. Brukarna har rätt att välja assistent, därför är det svårt att pussla ihop heltidsscheman.
– Det är en bit bort tills vi kan erbjuda heltid till alla personliga assistenter, säger Margareta Eklind, chef för kommunens personalutvecklingsenhet.