– En väldigt viktig fråga är att få bort tidsgränserna, både den bortre tidsgränsen och de som prövar arbetsförmågan efter tre respektive sex månader. Det är väldigt oflexibelt och sätter bara press på individen. Ersättnings-nivån är också viktig liksom att man sätter en större press på arbetsgivaren att ge rehabilitering.

Hur förklarar du LO:s kritik mot en bortre gräns i sjukförsäkringen när ni själva hade ett sådant förslag för tre år sedan?
– Förslaget fanns i en rapport från en arbetsgrupp, och var alltså inte något som en kongress fattat beslut om. Det var en del av ett paket som också innebar att det sattes högre krav på arbetsgivarna att göra rehabiliteringsåtgärder.