– Det är viktigt att de rödgröna tar tillbaka makten. Tanken är att vi mer systematiskt måste påverka Vänstern och Miljöpartiet så att de förstår vad vi anser om LAS och arbetsmiljöarbetet. Miljöparitet har en del att lära av oss, sa Ingvar Jordås, Stockholm, som skrivit motionen.
Hans krav var inte att ändra den fackliga-politiska samverkan som finns med Socialdemokraterna utan att ändra det fackligt politiska arbetet. Att följa efter Socialdemokraterna och bredda arbetet.

Förbundsordförande Annelie Nordström (fd Hellander) instämde i att det var angeläget att få till ett samarbete med de rödgröna partierna. Men sa att det också var angeläget att hålla fast vid facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna som delar Kommunals värderingar.
Gerda Svendsen, Väst, framhöll att det bara finns en part och det är Socialdemokraterna.

Kongressen beslöt att facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna ska bestå.