Procentavgiften till förbundet centralt höjs till 0,66 procent, medan avdelningarnas andel sänks. Orsaken är extra kostnader när den nya organisationen byggs upp samtidigt som avdelningarna nu har lämnat ifrån sig administrativa uppgifter. Avsikten är att förbundets andel ska sänkas till 0,64 procent igen 2012.