Christina Rönnberg från Kommunal Västerbotten talade för sin motion där det bland annat fanns förslag om att förbundet skulle arbeta med miljöarbetet på sektioner och avdelningar.
– Det står mycket om att vi ska skapa opinion och arbeta utåt i miljöfrågor, men inte inåt, i vår egen organisation. När vi mailade andra avdelningar och frågade om hur de arbetade med miljön var det bara en avdelning som hade något att berätta.

Anja Westberg, ombudsman på Kommunals förbundskontor, invände och sa att långsiktigt miljöarbete måste ske underifrån, inifrån. Det går inte att använda en strategi som finns för förbundskontoret på avdelningarnas eller sektionernas kontor, menade hon.