För åtta år sedan slogs det lilla Lantarbetareförbundet med sina då 14000 medlemmar ihop med stora Kommunal. Då hade man förutom ett antal nya branscher och medlemmar också med sig ett jordbrukspolitiskt program med sig i packningen. Men denna har legat på hyllan.

Nu har det gått åtta år för denna planta att slå rot i Kommunal. För två år sedan beslutade man att tillsätta en näringspolitisk arbetsgrupp bestående av tretton personer som också reste runt i landet och träffat folk i den gröna näringen. Det är resultatet av den gruppens arbete som kongressen nu antar i ett program.
Jordbruket är ingen fråga för enbart bönder, slår man fast. Det angår alla eftersom det är den som ger oss mat. Kommunalare arbetar fysiskt i den i sina yrken och andra serverar maten på sjukhus, äldreboenden och skolor.
Jordbruket och mathantering påverkar också vår yttre miljö. Långa transporter förstör miljön i onödan.
 
Kommunal tycker i programmet bland annat:
– Att alla anställda inom jordbruket ska ha löner och villkor som är kollektivavtalade, även den produktion som ligger utanför Sverige. Kommunal ska därför bilda opinion och bidra till höjd medvetenhet i frågorna.
– Kommunal tycker också att kommunerna ska upphandla livsmedel så att klimatbelastande transporter minskas och att maximalt närings- och njutningsvärde behålls i den mat som serveras.

– Det här kan stå i strid med de upphandlingsregler som finns, sa Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande. Vi måste påverka att det blir en förändring, vi kan ju inte hålla på att skicka runt matlådor i landet.

En som lyssnade på debatten var Lennart Johansson, lantarbetarnas siste ordförande. Vad tyckte han om Kommunal nu först efter åtta år har en egen linje i en sådan viktig fråga?
 – Det är en mycket bra politik! Det här bygger ju på Lantarbetarnas program. Man får tänka på att det tar tid innan plantan börjar gro i en sådan stor organisation.