Kongressen tog beslut om en rad välfärdsmotioner på torsdagen. Ombuden enades om att:

– Kommunal inte behöver ställa ytterligare krav på fri vaccinering mot vissa smittor för vårdpersonal. Möjligheten finns redan.

– Tandvård inte ska ingå i övriga sjukvårdförsäkringen och högkostnadsskyddet. Det är för dyrt för samhället.

– Att inte kräva gratis sjukvård och hälsoundersökningar för allmänheten eftersom sjukvårdens resurser redan är ansträngda.

– Att Kommunal ska vara med och utforma kravställningar vid upphandling. Målet är att säkra arbetsmiljön och arbetsvillkoren.

– Straffen ska bli tuffare för arbetsgivare som anställer svart arbetskraft.

– Kommunal ska inte kräva normer för barngruppernas storlek eller personaltäthet i förskolan. I stället ska facket kräva bra arbetsmiljö och god omsorg.

–  Resurser ska inte tas från barnbidraget till studiebidraget i syfte att ge bättre ekonomi under sommarlovet. I stället ska Kommunal arbeta för fler jobb.

– Nej till friår. Det kostar samhället för mycket, i stället ska man sträva efter att fler får jobb och jobbar mer.