– Många vågar inte ta på sig fackliga uppdrag för att de har dyslexi, det finns tekniska lösningar, program som vi kanske kan lägga in i våra datasystem. Jag vill att förbundsstyrelsen funderar på detta, sa Leif Grenlund från Kommunal Halland när en motion om dyslexi och hjälpmedel diskuterades på kongressen.

Jenny Hammenstig Lundgren från förbundskontoret lovade att ta med sig synpunkterna och uppmanade ombuden att använda det studiematerial som Kommunal har tagit fram: ”Ord som bråkar” och ”En liten handbok om dyslexi”.