SVAR: Att du säger att du vantrivs räcker inte för att din chef ska kunna vidta juridiska åtgärder mot dig. Visst är alla som har en anställning skyldiga att visa arbetsgivaren lojalitet. Men den lojaliteten är i viss mån ömsesidig, vilket innebär att din chef också ska visa dig respekt. Vidtar chefen några åtgärder, vänd dig omgående till vår sektion på den ort där du bor.