Carina Lenngren, Kommunal Stockholms län, skrev en motion i frågan och talade för den på kongressen.
– Vi måste få ett försäkringsskydd som täcker inkomstförlust och ersättning för sveda och värk för dem som smittas. ”Man får räkna med att bli smittad om man arbetar på sjukhus” fick vi höra från en sjukhuschef. Man får vara glad att ingen hittills fått multiresistenta bakterier och blivit avstängd och kanske uppsagd. Det här är skrämmande!

Hon fick medhåll av Carina Svensson från Kommunal Skåne:
– TBC är en utbredd sjukdom bland missbrukare och uteliggare, och det är inte minst vi inom psykiatrin som tar emot dem. Jag vet fem kamrater som blivit smittade.
Inger Hjärtström, ombudsman på Kommunals förbundskontor, berättade att en översyn är på gång, arbetsgivarna och facken inom det offentliga området ska träffas i höst och ta upp den här och andra försäkringsfrågor. Kommunal samarbetar också med de andra LO-facken i frågan och ska påverka dem som tecknar avtal inom andra områden.

En av de 30 motionerna om försäkringsfrågor handlade om de förtroendevaldas situation. Har man fackliga uppdrag på hel- eller deltid finns inget bra försäkringsskydd. I sitt utlåtande hade förbundsstyrelsen skrivit att ”arbete pågår”. Men Inger Hjärtstrand från förbundet kunde berätta en nyhet från talarstolen:
– Det stämmer inte att arbete pågår – för nu är det slutfört. Vi har en färdig försäkringslösning för de förtroendevalda – den gäller från 1 augusti.
För det arbetet fick hon en varm applåd av ombuden.

En annan av motionerna om försäkringsfrågor gällde Kommunals medlemsförsäkring för skador på fritiden. Den borde gälla även skador som inträffat mer än tre år tillbaka, förklarade två ombud som talade för en motion från Halland.
– Vi hittar mycket när vi är ute och informerar om våra medlemsförsäkringar, och det är tråkigt att medlemmar inte kan få ersättning när det gått mer än tre år, sa Ingemar Ståhl från Kommunal Östergötland. Mats Nyberg från Kommunal Västmanland höll med.

Ulrika Lundgren, ombudsman på förbundskontoret, förklarade att det handlar om att väga kostnader mot nytta, och att preskriptionstiden tre år är anpassad till försäkringsavtalslagen. I sitt utlåtande håller förbundsstyrelsen ändå med om att det vore bra, och lovar verka för en längre preskriptionstid.