– Vi har skrivningar om att detta ska vara en prioriterad fråga i den utredning som vi vill tillsätta om a-kassan, säger Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson.

Kan man säga att Socialdemokraterna har gått Kommunal till mötes i den här frågan?
– Det kan man absolut säga. Vi är överens om att det inte är de deltidsarbetslösa som ska bära hela ansvaret säger han.
Men det kommer inte att stå i rapporten att S och LO kräver att deltidsbegränsningen på 75 dagar ska utökas till ett annat antal dagar, avslöjar Österberg.
– Sen utesluter inte jag att när man sen utreder det här, så kan man komma fram till att de 75 dagarna behöver utökas. Men vi vill inte nu slå fast det eftersom vi vill ha ett annat system, säger Österberg.
Tidigare under mandatperioden har Socialdemokraterna kritiserat regelverket hårt och krävt en förändring. Och då krävde S en utökning till 100 dagars deltidsstämpling. Men i sin budgetmotion i våras hade förslaget försvunnit.

Kommunal beslutade på sin kongress på torsdagen att 75-dagarsregeln i a-kassereglerna blir en extra viktig fråga att driva inför höstens val.
– Detta är en stor orättvisa och något vi måste jobba aktivt med, sade Malin Ragnegård, ombud för Kommunal Dalarna.
Hon fick med sig kongressen på en skarpare skrivning i beslutet om att verka för att 75-dagarsregeln försvinner. I beslutet heter det nu att ”detta blir en av de viktigaste frågorna för Kommunal att sätta press på Socialdemokraterna i inför valet, för att få till stånd en förändring av den orättvisa 75-dagarsregeln”.

Förbundskassör Anders Bergström varnade för att beslutet innebär att Kommunal låser fast sig.
– Vi ska inte binda upp oss. Därför att vi har så många viktiga frågor i arbetslöshetsförsäkringen som behöver rättas till, sade han men fick inget gehör för sin ståndpunkt.
Anders Bergström hoppas fortfarande på ett annat besked från S innan valet.
– Det sista ordet är inte sagt förrän budgetpropositionen läggs av en ny regering i höst, säger han.

75-dagarsregeln begränsar deltidsarbetslösas rätt att stämpla upp till heltid, till 75 dagar. Konsekvensen kan bli att det är mer lönsamt att säga upp sig än att fortsätta sin deltidsanställning.
Socialdemokraternas och LO:s rapport om a-kassan ska presenteras inom kort.