Undersökningen är en del av Statistiska Centralbyråns stora partisympatiundersökning. KA har låtit SCB göra sådana sedan 15 år tillbaka.
Urvalet består av kommunalare som jobbar för kommuner och landsting. Eftersom bortfallet är större den här gången än tidigare ska man vara försiktig med att dra slutsatser på små förändringar.

Efter att Mona Sahlin blev partiordförande för drygt tre år sedan steg opinionssiffrorna för socialdemokraterna. För två år sedan var stödet så stort som 70 procent. Den högsta siffran sedan maj 1994 några månader före regeringen Bildt röstades bort.

Men SCB:s siffror visar att efter maj 2008 har det gått utför.
Ett tapp med 14,9 procentenheter på två år till 55,1 procent!
Vi får gå tillbaka till 90-talets år med besparingar och nerskärningar för att hitta en lika kraftig nedgång.
Samtidigt har stödet till Vänsterpartiet steg för steg vuxit från för partiet rekordlåga 5 procent för två år sedan. Idag får Vänsterpartiet 11 procent. En kraftig ökning men bara hälften mot rekordet 23,5 procent för nio år sedan.

Stödet för Miljöpartiet, nu 6,9 procent har ökat i SCB-mätningen men inte så mycket att den är statistiskt säkerställd. Siffrorna för regeringspartier är också i stort sett lika stort, 24,1 procent.
Trenden är att Moderaterna går fram på Folkpartiets bekostnad. Stödet till Folkpartiet är nere på 1,6 procent.

  Maj 2010 Senaste halvåret
Centerpartiet 4,5% +0,2
Folkpartiet 1,6% -1,7
Moderaterna 13,9% +2,3
Kristdemokraterna 4,1% +0,4
Miljöpartiet 6,9% +1,0
Socialdemokraterna 55,1% -4,4
Vänsterpartiet 11,0% +3,7
Övriga 2,9% -1,5