Närmare trettio motioner tog upp karensdagen. Flertalet krävde att karensdagen ska bort.
– De människor som inte utnyttjar karensdagen riskerar i högre grad att bli långtidssjuka, sa Dan Gabrielsson, Skaraborg och åberopade forskningen

Kongressen gick på förbundsstyrelsens förslag och beslutade att tillsätta en bred utredning av karensdagen. Fokus ska sättas på hur karensdagen drabbar kommunalarna och på funktionen som självrisk i sjukförsäkringen.
I flera motioner ställdes krav på att karensdagen ska tas bort vid smitta. Där ska Kommunal verka för en ändring i sjuklönelagen. När det gäller karensdag vid arbetsskada ska Kommunal verka för bättre villkor i avtalsförsäkringarna.