Varken de borgerliga eller oppositionen har avskaffat beskattning av boendet eftersom det är en så bra skattebas. Fastighetsskatt minskar inte viljan att jobba mer och fastigheter flyttar ju inte utomlands.Samtidigt som alliansen sänkte skatten i första hand för de allra dyraste fastigheterna och därigenom gynnade de rikaste införde de retroaktiv beskattning (beskattning i efterhand) av redan beviljade uppskov. Retroaktiv beskattning innebär oförutsebarhet och just oförutsebarheten var ju något av huvudkritiken mot den gamla fastighetsskatten.

De rödgröna å andra sidan vill återgå till den gamla fastighetsskatten med allt vad den innebär av oförutsedda kostnadsökningar och kostsam skattebyråkrati. Enda trösten är den mildrande begränsningsregeln som skyddar folk med lägre inkomster. 
Varför inte införa en indexreglerad fastighetsskatt i stället? Skatten sätts till en viss procent av köpeskillingen för fastigheten och blir låst till det beloppet men höjs i enlighet med konsumentprisindex. Vi vinner flera saker. Alla nybyggen, renoveringar och miljöförbättrande åtgärder kan höja marknadsvärdet utan att skatten höjs. Energibesparande åtgärder straffbeskattas inte och det lönar sig mer än idag att köpa en tomt och sedan bygga ett hus eftersom skatten baseras på tomtpriset. Detta skapar fler byggjobb. Alla skulle veta vad de ska betala i fastighetsskatt nu och i framtiden, och ingen skulle längre hamna i situationen att inte ha råd att bo kvar på grund av att marknadsvärdet har höjt skatten. 

Skattemyndighetens byråkrati minskar och deklarationer kan avskaffas, inga beslut behöver överklagas. Två likadana fastigheter kan ha olika skatt om den ene ägaren betalat mer, men det är inget problem eftersom båda redan vid köpet vet exakt hur stor skatten blir. Har du haft råd att betala mer får du räkna med ett högre skattebelopp men du vet hur stort det blir. En indexreglerad fastighetsskatt skulle skapa acceptans för systemet och frigöra resurser som kan användas bättre på andra områden.

Mathias Nilsson, bussförare, Stockholm