Det farligaste landet att vara fackligt aktiv i fortsätter att vara Colombia, där det ifjol mördades 48 fackligt engagerade personer. Guatemala, med 16 mord, och Honduras, med 12, kom på andra respektive tredje plats på denna föga smickrande lista.
– Även om det finns ljusningar i Colombia, är det svårt att få åtgärder att få fäste överallt i landet. Fortfarande är situationen otroligt problematisk när det gäller mänskliga rättigheter där, säger Lise Bergh.
Bakom våldet i Colombia står både regeringstrogna paramilitärer och gerillor.

Sammanlagt nämns 140 länder i rapporten och ett av dem är alltså Sverige. Det beror på Arbetsdomstolens utslag i Lavalmålet i december 2009. Lavalmålet, eller Vaxholmskonflikten, handlade om Byggnads stridsåtgärder mot ett lettiskt byggbolag. EU ansåg att facket gick för långt och hindrade den fria rörligheten av varor och tjänster. I LO-TCO Biståndsnämnds rapport anser IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen, att domen i Arbetsdomstolen innebär en kränkning av föreningsfriheten.
– Det är inte vanligt att Sverige nämns, jag kan faktiskt inte svara på när det hände sist, säger Lise Bergh från Amnesty.

Amnesty, LO och TCO menar i rapporten att Sverige bör skärpa kraven på EU.
Vad bör Sverige göra konkret?
– I såväl specifika dialoger om mänskliga rättigheter som dialoger om handel och utveckling bör man ta upp de fackliga rättigheterna specifikt. Där kan man bli otroligt mycket bättre. Och se de fackliga rättigheterna som mänskliga rättigheter.
Lise Bergh lyfter också fram Världsbanken och Internationella Valutafondens roll.
– De beviljar ju lån och de ska då ställa krav på företag att de respekterar fackliga rättigheter. Det är otroligt viktigt att just de organen gör det. Och där sitter Sverige- och EU-representanter.

Yrkesgrupper som nämns som särskilt utsatta i rapporten är sjukvårdsanställda, lantarbetare och också hembiträden. Exempelvis utsätts många hembiträden för sexuella övergrepp.
– Hembiträden är oftast oorganiserade och deras arbetsplats är i hemmen, de är inte under nån tillsyn som på ett företag eller i staten eller nån kommun. Det är i farans riktning att övergrepp kan begås där ingen insyn finns.
Varför ses fackligt engagemang som så farligt?
– Det handlar om rättigheter som ställer krav på arbetsgivare. Det har alltid varit en kampfråga. Rätten att organisera sig, att ställa krav är demokratiska rättigheter, som ju säkert också, bortsett från arbetsplatsen, är provocerande för regimer som är odemokratiska. Även i odemokratiska länder är det en problematik, och jag tror det är just det här att människor går samman och ställer krav som upplevs som hotande.