– Det är för tidigt att säga. Den lönepolitiska utredningen vi har tillsatt får visa: vad vill medlemmarna? Hur fungerar det? Vad vill organisationen?, säger Lenita Granlund.
Under kongressen har motioner om att ersätta det individuella lönesystemet med något annat avslagits. Debatten den här gången blev ganska kort.

Men ett par talare var uppe och krävde ett nytt lönesystem. En av dem var Benjamin Emparan, ombud för Kommunal Stockholms län. Han tog bland annat upp Kommunalarbetarens artikel om den personliga assistenten Krister Maltby, i Ängelholm, som tjänar 2 600 kronor mindre än sin kollega, trots likartad bakgrund och samma typ av arbete.
Emparan vände sig särskilt till avgående avtalsansvarige Håkan Pettersson som i Kommunalarbetaren hävdat att fallet är unikt.
– Det här fallet är inte unikt. Jag vill ha ett nytt lönesystem, sade Benjamin Emparan i talarstolen.
Dan Gabrielsson, från Skaraborg, som varit uppe på många kongresser och förbundsmöten och debatterat lönesystemet, instämde.
– Jag tror att det är förödande att den här diskussionen fortsätter. Vi måste ta tag i den här frågan nu, sade han.

När KA träffar Benjamin Emparan i korridorerna vid kongressen utvecklar han sitt resonemang.
– Det finns stora löneskillnader. Och arbetsgivaren kan inte motivera löneskillnaderna. Hur ska vi som jobbar fackligt då kunna motivera skillnaderna?
Han tar upp andra problem som att höjningen av lägstalönerna ofta tas från det lokala löneutrymmet.
– Det centrala löneavtalet lämnar ganska stort utrymme för tolkningar, säger han.
Han tycker att Lenita Granlunds viktigaste uppgift som avtalssekreterare blir frågan om lönesystemet.
– Det individuella lönesystemet måste kompletteras, förändras, revideras. Jag hoppas verkligen hon tar itu med den här frågan.

Lenita Granlund tycker, som nyvald avtalssekreterare, att det känns bra att den lönepolitiska utredningen har tillsatts.  Och hon är medveten om att problem finns.
– Vi har problem med den lokala lönesättningen. Vi får höra att det här inte fungerar, säger hon.
Vad är det främsta problemet?
– Att vi inte är delaktiga i processen i de lokala lönesättningen. Det fungerar inte med kriterierna. Det fungerar inte med lönesamtal.
De centrala avtalens ibland väldigt stora tolkningsutrymme, är något utredningen får titta på också, säger hon.
– De centrala kollektivavtalen kan behöva formuleras på något annat sätt. Vi får titta på det.

Benjamin Emparan tar upp ytterligare en sak han är kritisk mot. I det nyss tecknade centrala avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting saknas ordet ”lägst” framför de avtalade löneutrymmena. Det är första gången på flera år som det saknas i avtalet.