Det var budskapet när förbundsstyrelsen presenterade rapporten Välfärdspolitiska prioriteringar för kongressen.
– Välfärdstjänsterna måste komma i första hand. Skadan är större av utbildning som inte blir av eller vård som inte ges, sa Bodil Umegård, utredare på Kommunals förbundskontor.

I rapporten slås fast att behovet av välfärdstjänster kommer att öka liksom kraven på både tillgång och kvalitet. Och att det viktigaste sättet att öka skatteintäkterna är att få fler att arbeta mer. Att unga börjar jobba tidigare, att vänta med pensionen, att fler invandrare får jobb och att de som jobbar deltid arbetar fler timmar.
Om lönerna ska höjas är slutsatsen att större delen av skattepengarna bör gå till löner. Det gör att rapporten prioriterar offentlig verksamhet framför transfereringar.

Om någon transferering ska prioriteras väljer förbundsstyrelsen att 80 procent i ersättning ska gälla i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. En höjning av taket i a-kassan är mest angeläget. Nuvarande tak är 18 700 kronor per månad. Idag får en av tio heltidsarbetande 80 procent i ersättning.
Dan Gabrielsson, Skaraborg, yrkade på att taket skulle vara 90 procent. Men fick svaret att det var viktigare att höja taket för att öka legitimiteten i socialförsäkringarna.
Margareta Breverstam, Jönköping, ville värna om rätten till sjukpenning och rehabilitering.
Kommunals utredare Joa Berghold höll med om att det kunde ha stått mer om sjukförsäkringen och hänvisade till Kommunals  kommande utredning. Den ska också se över hur karensdagen kan ersättas med någon annan form av självrisk. Och just hur avdraget för karensdagen sker krävde Anita Hedqvist, Dalarna, en förändring av.
Beslut tas i morgon torsdag.