Det genomförs i samverkan med Demensförbundet, STROKE-riksförbundet, Hjärnskadeförbundet samt Uppsala kommun.
Målet är att utbilda vårdhundsteam som ska användas i äldreboenden för människor med demens och i rehabilitering av personer som haft stroke eller förvärvade hjärnskador.
Under 2008 genomfördes den första utbildningen med 26 vårdhundsteam, hund och förare.

Den svenska modellen är unik genom att inte bara vårdhundsteamen, utan även vårdpersonal vid deltagande enheter utbildats och att de går utbildningen gemensamt.
80 procent av de 50 utbildade hundförarna är kommunalt anställda undersköterskor och sjuksköterskor.
Ytterligare 40 hundvårdsteam väntar i år på att bli diplomerade och intresset är stort i hela landet till att börja använda hund i vården.

Utbildningen inleds med träning under cirka sex till tolv månader hos någon hundinstruktör på Vårdhundskolan.
Träningen kan börja när hund­ens lämplighetsbedömning är klar. Steg två är distansundervisning, som leds från Malmö Högskola, och kompletteras med ett par kurstillfällen i Malmö­trakten.
Även den som saknar behörighet för studier vid högskolan kan söka till kurserna.
Utbildningen lär ut behovspassade metoder för fysisk, kognitiv och social träning, psykiskt välbefinnande och kommunikationsträning.