Ylva Thörn valde att lyfta fram några av 37 punkterna när hon inledde diskussionen.
– Vi behöver bli bättre på att upprätthålla den gränsdragning som finns gentemot andra fackförbund, förbundet ska bistå avdelningarna med det. Det är viktigt eftersom det handlar om rätten att teckna avtal inom olika branscher.

Integrationsfrågorna var ett annat område där Kommunal behöver ”tagga upp”, förklarade Ylva.
– En av sju medlemmar är född i annat land än Sverige, men bara 1 av 35 sektionsordförande. Vi behöver vara mycket mer aktiva i arbetet att engagera och ge utlandsfödda fackliga uppdrag. Här har valberedningarna en viktig uppgift.

Ylva Thörn tog också upp det politiska engagemanget, hur viktigt det var med facklig politisk samverkan.
– I Danmark lämnade den fackliga rörelsen sin samverkan med arbetarrörelsen, men nu är man på väg tillbaka, man insåg att det är mycket man inte kan genomföra utan politiska insatser.

Kommunal tar för
första gången ställning i hur föräldraförsäkringen ska se ut. Förslaget är att förbundet ska arbeta för en tredelad föräldraförsäkring där föräldrarna tar en tredjedel var och sen avgör hur den sista tredjedelen ska användas. Dessutom vill Kommunal ha en särskild mammamånad som ska kunna tas ut en månad före förlossningen.

Anita Hedqvist från Kommunal Dalarna föreslog i debatten att förslaget om tredelad föräldraförsäkring skulle strykas.
– Kommunal ska inte lägga sig i föräldrarnas diskussion vid köksbordet, det här kan leda till misär. De flesta försöker dela på föräldraledigheten om de kan.

Joa Bergold, utredare
på Kommunal, pekade på den undersökning som Kommunal gjort som visade att en majoritet av medlemmarna anser att man ska sträva efter att dela på föräldraledigheten. Förbundet måste arbeta både för rätten till heltid och för att männen tar större del av föräldraledigheten.

Daniel Larsson
från Kommunal Stockholm ville få in en punkt om att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att arbeta fram en strategi för hur förbundet ska agera för en hållbar miljö. Ylva Thörn förklarade att förbundsstyrelsen kunde bifalla hans förslag.

Johanna Svensson
från Skaraborg ville få in skrivningar om att medlemmar och förtroendevalda ska erbjudas utbildning om ideologi- och värdegrundsutbildningar. Här menade Ylva Thörn att detta redan fanns beslut om.

Beslut om rapporten
och de olika förslagen fattas i morgon, torsdag.