Daniel Larsson vill att Kommunal ska verka för att kommuner och landsting miljöcertifierar sina verksamheter. Och att Kommunal ska arbeta för effektiv energianvändning inom värme, kyla och ventilation.
– Det finns mycket pengar att ta loss för löner, sa Daniel Larsson.

Han vill också att anställda ska ha möjlighet att delta i miljöarbetet på arbetsplatserna. Och att kommuner och landsting ska ta hjälp av Miljöstyrningsrådet, en instans som ska ge stöd i miljöarbetet.
Han ville få med sig kongressen på sina krav. Men ombuden gick på förbundsstyrelsens linje. Den anser att det är viktigare att det finns miljöledningssystem än miljöcertifiering.

När det gäller energieffektivisering hänvisade den till Kommunals engagemang i LO för att ta fram mål för klimat- och energiområdet. Samtidigt poängterades att det är viktigt att kommunalare deltar i miljöarbetet på arbetsplatsen och att Miljöstyrningsrådet är en resurs.