Förbundets ombudsman Leif Nordin var uppe och berättade att Kommunal redan uppvaktat Sveriges Kommuner och Landsting och krävt en tvåårig nationell yrkeshögskola för skötare. Därmed behövde inte motionen som krävde just det bifallas, menade han. Något som irriterade ombudet Carina Svensson från Skåne.
– Om vi nu redan jobbar för det, vad är det då som är så svårt? Säg ja på riktigt, förklarade hon kraftfullt och fick ovationer av kongressen.

Motionen fick sedan ett överväldigande stöd av kongressen.
Efter det gick också ett tilläggsyrkande igenom om att förbundet ska utarbeta en handlingsplan och en strategi för hur Kommunals yrkesgrupper inom akutsjukvården ska få den kompetens som krävs.